Kursevi za odrasle

Casovi za odrasle

Namenjeni su odraslima koji žele da upotpune svoje znanje ili krenu učenje od samog početka.Kursevi se organizuju po nivoima za koje je potrebno prethodno testiranje. Radi se u malim grupama do 6 polaznika. Po završetku kursa, testiraju se sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, i usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku).

Časovi se održavaju dva puta nedeljno po 60 minuta.

Cena grupnog kursa je 4500 dinara.

Po potrebi se mogu organizovati i individualni časovi.

Cena individualnih časova je 1500 dinara u trajanju od 90 minuta

Takođe, organizujemo i konverzacijske časove koje će voditi izvorni govornik engleskog jezika.

Časovi se odrzavaju dva puta nedeljno po 60 minuta.

Cena kursa je 5000 dinara mesečno.

Organizujemo i intenzivne kurseve za odrasle koji traju dva meseca, a časovi su tri puta nedeljno po 90 minuta. Mogu se organizovati i individualni časovi.

Cena intenzivnog kursa je 7500 dinara mesečno.

Organizujemo 'Biznis English' kurseve. Deo kursa će biti vođen od strane izvornog govornika engleskog jezika.

Cena kursa je 5500 dinara mesečno.

Časovi se organizuju dva puta nedeljno, po 90 minuta.

Odrasli se upisuju u letnji I zimski semestar.

Odobravamo popust za firme.